Om Kruta

Det som utmärker Kruta Kommunikation är bredden av kompetens inom området kommunikation. Från kommunikationsstrategi till praktiskt utförande. Från journalistik till marknadskommunikation. Från print till digitala kanaler. Och på köpet kommer en driven projektledare som är van att ta projekt från idé till slutproduktion. Ibland gör jag saker på egen hand, ibland samarbetar jag med andra i mina projekt, till exempel när jag känner att jag behöver få in spetskompetenser inom systemutveckling eller design. Mina egna kärnområden är innehåll, strategi, struktur och projektledning.

Jag som driver Kruta Kommunikation heter Ulrika Knutsson. Min fil kand i konstvetenskap har jag aldrig ångrat, även om jag inte har arbetat med ämnet sedan min tid som intendent på Galleri Krognoshuset i Lund i mitten av 90-talet. Sen jag lämnade konsten bakom mig har skrivandet varit en konstant del av mitt arbetsliv. Nästan åtta år på den grafiska facktidskriften AGI la grunden. På Sydkraft, senare E.ON, arbetade jag sedan i ca fem år i olika kommunikatörsroller, vilka bland annat innebar erfarenheter av och ansvar för intranät, extern webbplats, personaltidning och marknadskommunikation.

Jag startade Kruta 2007 för att vidga vyerna och skapa en plattform för ett arbetsliv i bra balans med resten av livet. Att arbeta med människor som ger energi är viktigt för mig, men minst lika viktigt är att jag får dela med mig av min egen energi. Jag tror att man gör bäst ifrån sig när man får göra saker som driver en framåt, väcker ens nyfikenhet och som stimulerar till nya sätt att tänka. Vilken tur att jag får utrymme för alla dessa saker i min verksamhet!

2015 var jag med och tog initiativ och startade Sepsisfonden. Sedan dess har denna insamlingsstiftelse tagit allt mer av min tid. Idag arbetar jag 50% för Sepsisfonden, och 50% med Krutas kunder. Läs gärna mer om Sepsisfonden på sepsisfonden.se. Att vara med och starta upp och driva Sepsisfonden har gett mig nya perspektiv och kunskaper som jag tar med mig in i andra projekt jag gör som Kruta. Min entreprenörsanda har med Sepsisfonden fått fullt spelrum, något jag uppskattar. Att dessutom göra skillnad för andra människor är en motor som driver mig framåt.

Exempel på kunder och samarbetsparters

Sepsisfonden

 • Webb
 • Projektledning
 • Marknadsföring
 • Föredrag
 • Folkbildning
 • PR
2015 tog jag och min vän Adam Linder initiativet att starta Sepsisfonden. Adam är infektionsläkare och sepsis-forskare, och tillsammans med mina kunskaper inom kommunikation lyckades vi snabbt få igång en fungerande insamlingsstiftelse för att samla in medel till forskning kring sepsis och sprida kunskap och kännedom om sepsis till allmänheten, inom vården och bland politiker. Det här är en verklig passion för mig, att bygga något eget som på riktigt kan göra skillnad för många människor.

E.ON

 • Copywriting
 • Projektledning
 • Redaktionellt
 • Intranät
 • Extern kommuniktion
 • Webb
Jag har arbetat med E.ON i omgångar ända sedan starten 2007. Jag har varit inhyrd på olika roller som kommunikatör, både inom intern och extern kommunikation. Jag har varit projektledare för förstudie inför ett nytt intranät, arbetat som copywriter i ett antal olika projekt, varit redaktör för E.ONs interntidning, arbetat som inhyrd kommunikatör på flera olika avdelningar med mera. Senaste uppdragen var som inhyrd kommunikatör på E.ON IT 2019 och i ett utvecklingsprojekt för E.ONs inköpsavdelnings intranätssidor 2022.

me&i

 • Projektledning
 • Copywriting
 • Intern kommunikation
 • Extern kommunikation
 • Webb
me&i säljer barnkläder via homeparty och webben, och är ett bra exempel på när jag gått in som inhyrd kommunikatör under en längre tid. Jag har varit tillbaka i olika omgångar och arbetat på plats på deltid med framför allt extern webbkommunikation, men även intern kommunikation.

Gränsbo Potatis

 • Webb
 • Projektledning
 • Content
 • Editering
 • Innehållsstruktur
Gränsbo Potatis är ett familjeägt lantbruk med ca 20 anställda som odlar, importerar och paketerar potatis till livsmedelsbutiker. Ulf och Elna Gränsbo som driver lantbruket är medvetna om webbens betydelse för deras verksamhet, och Kruta har i samarbete med Joshua Alvarez (AD på Sven Eighteen) och webbyrån 040 tagit fram nya webbplatser för företaget vid två tillfällen, 2016 och 2018. Kruta har i dessa projekt stått för struktur, innehåll och projektledning.

Journal Digital

 • Webb
 • Projektledning
 • Content
 • Nyhetsbrev
 • Printproduktion
Journal Digital är ett dokumentations- och behandlingsstöd för socialt arbete inom kommunala och privata behandlingsenheter. Jag har arbetat som extern kommunikationskonsult för dem sedan 2011. Har bland annat varit med och gjort om deras webbplats vid två tillfällen, 2011 och 2015. Har även arbetat med nyhetsbrev, tagit fram produktblad och annan printproduktion.